Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
02.10.2011
09:30 Žilina
Vystríhajte sa falošných prorokov
Mat 7,15-20

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 119,89-104
Mat 7,13-29
Jer 23
kázeň Mat 7,15-20
Hoc mi srdce smutné je 2.v,3.v,4.v.
2Pet 3,17-18
Koľkí sú privedení evanjeliom ku tesnej bráne, zápasia vstúpiť, sú hnaní k pokániu ale príde niekto kto ich obavy rozptýli a získa ich pre seba a odvedie od skúsenosti evanjelikálneho pokánia. Falošní proroci boli prekážkou pre mnohých vojsť tesnou bránou a ísť úzkou cestou a priviedli k záhube mnohých. Ľudia na pri tesnej bráne a na úzkej ceste budú na zemi nimi napádaní. Máme sa ich vystríhať. Prečo sa ich máme vystríhať? Ako ich rozlíšiť? Aké ovocie majú? Aké znaky špecificky majú? Ako aplikovať na nás?
Kázeň na vrchu

Cirkev » Miestne zhromaždenie » Útoky a ochrana