Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Biblická hodina

Streda
05.10.2011
18:00 Žilina
Osobné denné stíšenia
Žalm 1,2-3

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 1,1-3
Úvod.
(1) Čas stíšení.
(2) Miesto stíšení.
(3) Nastavenie pre ne.
(4) Cieľ: a) dávať Mu, čo mu náleží, b) mať spoločenstvo s Pánom, c) nakŕmiť duchovne dušu.
(5) Spôsob – aktivity vedúce k cieľu na stíšení: a) rozjímanie, b )modlitba, c) pieseň.
Spravovanie času

Spravovanie života » Spravovanie času » Spravovanie času