Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
09.10.2011
09:30 Žilina
Preskúmajte sa vyznávači Pána
Mat 7,21-23

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Ž119,105-128
Mat 7,21-23; Luk 13,23-30
Kázeň Mat 7,21-23
Zj 22,14-15 a 20-21
Vyznávali Pána, dali sa pokrstiť, konali honosnú službu v kráľovstve, mali horlivosť pre Pána, zakúsili moci budúceho veku, bez podozrenia iných veriacich takto žili zvyšok života, a s nádejou, že budú prijatí opúšťali tento svet. Aké desivé prekvapenia, keď Pán im hovorí, že ich nezná a vyvrhuje ich von. Desivé slová, že mnohým sa toto stane. Pán nás varuje a pomáha nám. (1) Hoci spomenuté znaky, ak chýbajú hovoria, že zrejme nie sme kresťania, ich prítomnosť však ešte nezaručuje, že nimi sme a Pán nás zná. Nespoliehaj na ne. (2) S čím teda títo vyznávači mali problém? (a) Pán ich neznal, lebo nepočúvali Jeho hlas – skrytá a zabudnutá neprávosť, z minulosti keď Duch Svätý ich usvedčil – prekryli to výhovorkou a nikto o tom nevedel. (b) Teda ich život nebol o činení Božej vôle, nikdy neprišli naozaj so všetkými Bohom zjavenými hriechmi v pokání a tak nenašli u Krista odpustenie z milosti. (APL) Aké desivé, pre kresťanov, čo nemajú čisté svedomia. Skúmaj sa.
Kázeň na vrchu

Obrátenie » Falošnosť a pravosť »