Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Deň Pánov
09.10.2011
08:30 Žilina
Rodina - základné učenie (1) - základné autority a zodpovednosti
Joz 24,14-15

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Joz 24,14-15
Úvod

Pojem rodina
Rodina - vzťahy, zodpovednosti, povinnosti, spravovanie v nej

A. Základná autorita a zodpovednosť v rodine
1. Boh v rodine zveril najvyššiu a celkovú autoritu a zodpovednosť mužovi
2. Boh očakáva, že muž bude uplatňovať autoritu podľa Jeho princípov a berie ho za to na zodpovednosť
3. Boh si praje, aby sa manželky podriaďovali manželom, nie však deťom
4. Boh si praje, aby deti poslúchali oboch rodičov vo všetkom

Záver:
APENDIX – Zodpovednosťou rodičov je vychovávať deti (Ef 6:4).
Príprava na manželstvo

Manželstvo a rodina » Rodina a výchova detí » Základné princípy