Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Biblická hodina

Streda
26.10.2011
18:00 Žilina
Odpúšťanie si navzájom v zbore
Mat 18,15

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Mat 18,15
Luk 17,4
(A) Zbor je volaný k životu odpúšťania si.
(B) Praktické konanie keď je potreba odpustenia.
(B1) Ak mi niekto ublíži
(B2) Ak príde niekto, kto mne ublížil.
(B3) Ak zistím, že niekto má niečo proti mne.
(C) Otázky a odpovede v diskusii.
Praktický život v cirkevnom zbore

Cirkev » Miestne zhromaždenie » Napomínanie a disciplína

Vzťahy s kresťanmi » Odpúšťanie si »