Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
06.11.2011
09:30 Žilina
Ľud, s ktorým sa dá počítať - sčítanie
Num 1

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 105
Zj 7
Num 1 - kázeň
2Kor 13,14
Prvých 10 kapitol knihy v Numeri pripravuje 20 dní Boží ľud na pochod púšťou a zaujatie zasľúbenej zeme. Prečo je prvou vecou počítanie bojaschopných? Čo sa tým majú naučiť? Čo sa tým máme naučiť my dnes? Obsah: (A) Sčítanie - čo to je, prečo, príkaz, akým spôsobom, s akým účelom, kto je sčítaný, ako to malo pomôcť, čo tým vyjadrovali tí čo sa pripočítali? – mnoho praktických lekcii. (B) Aké povzbudenie plynuli z výsledkov z čítania? (C) Aplikácie pre cirkev (1) Pridaj sa do cirkevného zboru Sk2 – iba tak môžeš byt počítaný a dá sa s Tebou s počítať. (2) Pracuj na tom aby si bol bojaschopný - dospelosť, pevnosť, zdravosť. (3) Dbaj aby sa dalo s Tebou počítať v zbore v duchovných bojoch. (4) Koordinuj svoj boj v rámci zboru (D) Povzbudenia (1) zváž za čo bojuješ, (2) zváž s kým bojuješ, (3) zváž s akým sľubom sľubuješ, (4) zváž povzbudenia kmeňa Judu, ktorý je najsilnejší a z neho prichádza Mesiáš – lev Júdu.
Numeri

Cirkev » Miestne zhromaždenie » Členstvo