Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
13.11.2011
10:00 Žilina
Ľud usporiadaný podľa Božieho poriadku
Num 2

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Ž119,1-24
1Kor 12;14,20-40
Num 2 - kázeň
Zj 22,20-21
Pán určuje poriadok táborenia kmeňov a poriadok ich putovania. Téma kapitoly je zrejmá – poriadok a má zostávajúce princípy pre dobro cirkvi, kde Boh tiež zriaďuje poriadok. (1) Poriadok ako v Izraeli tak v cirkvi vychádza od Boha poriadku, (2) Poriadok je určovaný podľa Písma, (3) Poriadok zvyčajne nejde proti zdravému očakávaniu bytostí stvorených na Boží obraz, (4) V poriadku má miesto zvrchované povolanie a udelenie darov, (5) Poriadok je možný tam kde je sa najskôr spočítaný ľud, (6) Poriadok je informovaný poriadok, (7) Poriadok má svoje formálne vyjadrenie, (APL) Povzbudenia podporovať poriadok v zbore, (8) V tomto poriadku je Boh v strede, (9) V tomto poriadku je Kristus prvým.
Numeri

Cirkev » Miestne zhromaždenie » Poriadok a forma