Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
20.11.2011
09:30 Žilina
Ľud oddelený pre svätoslužbu Bohu
Num 3

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
1Pet 1
Žalm 134
Num 3 - kázeň
2Kor 13,13
Boh predstavuje v 3. a 4. kapitole Levítov. Ich miesto je svätoslužba okolo stánku a predsa nie kňazstvo. Ich bývanie je okolo svätostánku, a predsa nie pri vstupe do stánku. Boh ich dal Áronovi . Akým pravom patria Bohu a majú byť oddelený? – právom vykúpenia prvorodených, ako Boh hovoril pri záchrane z Egypta. Boh dáva sčítania prvorodených z Izraela čo sa narodili počas 13 mesiacov na púšti a ich výmenu za Levítov, čo sú takto počítaní za prvorodených. Takto sú oddelení k sväto službe. (1) NZ cirkev je nazvaná zhromaždenie prvorodených ako Levíti, (2) Kresťan nepatrí sebe, ale plne Bohu ako Levíti, a to právom vykúpenia, (3) Kresťan má svätoslúžiť Bohu, nie už pri modeli stánku ,ale pri Kristovi, ktorý stánil v tele.

Numeri

Cirkev » Miestne zhromaždenie » Služba