Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Biblická hodina

Streda
23.11.2011
18:30 Žilina
Žalmy (21) - Pútnické žalmy ako príprava na zhromaždenia
Žalm 120-134

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 120
Žalmy 120-134

15 nádherných žalmov na cestu hore do Jeruzalema pripravovala ľud Boží na uctievanie, pred tým, ako začalo. Počas cesty mali svoje srdcia naladiť na uctievanie, aby mohli prijať úžitok. Tieto žalmy ako 15 strún harfy to konalo. (1) Kto, kedy, ako, kde ich spieval? (2) Ako pomohli vtedy uctievačom? (3) Dnešné NZ uctievanie v cirkvi na zhromaždeniach je rozlíšiteľné od všeobecnej svätoslužby (4) Žalmy preto učia dnes kresťanov, že sa majú pripraviť na toto uctievanie v Deň Pánov predtým a ako sa majú pripraviť. (5) Žalm 120 – prichádzanie z ťažkých okolností sveta na uctievanie s dôverou, že Pán opäť pomôže.
Prehľad knihy Žalmov

Cirkev » Úctievanie » Príprava