Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
27.11.2011
09:30 Žilina
Ľud svätoslúžiaci podľa Boha
Num 4

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Ž 100
1Jan 1;2,1-24
Num 4
Heb 13,20-21
Štvrtá kapitola prináša nádherné inštrukcie pre nás pre svätoslužbu Božieho ľudu. (I) Ako má vyzerať svätoslužba Božieho ľudu? Aké má princípy? (1) Čo o nej učí tak veľké číslo zo sčítania pre tak malý stan?(2) Čo vek 30-50 rokov? (3)Čo rozdielnosť pre tri kmene/čeľade? (4) Čo nás učí zamenené poradie proti prirodzenému poriadku kmeňov? (5) Čo fakt, že je pod inštrukciou kňazov? (6) Prečo toľko inštrukcie Kéhatovcom o nebezpečenstve? (II) Akú motivácie/povzbudenia máme z týchto kapitol? (1) Láska a vďačnosť za vykúpenie (2) Pohľad na evanjelium a Krista pri službe, (3) Bázeň Božia
Numeri

Cirkev » Miestne zhromaždenie » Služba