Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Biblická hodina

Streda
30.11.2011
18:30 Žilina
Služba v Pánovej cirkvi (1) - povolanie a povzbudenie
Ezdr 1-5

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Ezd 1,1-6
Žalm 87
Vyučovanie
Nádherné lekcie z knihy Ezdráš budovaní miestneho zboru cirkvi Pána Ježiša Krista. (1) Pán vyvádza z Babylona a zachraňuje so zámerom budovať cirkev Pána Ježiša. (2) Ako každý zúčastnený je dôležitý a Pánom cenený. (3) Postoj obetavosti. (4) Budovanie cirkevného nekončí pri pravidelnom uctievaní. (5) Niektoré prekážky čo prichádzajú pre tých čo budú budovať a ako sa ku ním postaviť. (6) Volanie k pokániu pokračovať v prací.
Praktický život v cirkevnom zbore

Cirkev » Miestne zhromaždenie » Služba