Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Biblická hodina

Streda
07.12.2011
18:30 Žilina
Služba v Pánovej cirkvi (2) - srdce a spôsob
Mat 25

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Mat 25
Mnohí nemajú srdce slúžiť Pánovi, a hoci robia správne čo majú, sú nevytrvalí, bez ochoty, či obetujú málo, a polovičato a nedôsledne. Ako smutné a rozdielne od Pánovej služby! Iní zase horia túžbou slúžiť a predsa svoju horlivosť investujú v zlom kontexte – bez zboru, na vlastnú päsť a tak skôr škodia Kristovmu poriadku budovania cirkvi. Potrebujeme oboje: (1) Služba so srdcom, (2) Služba pod autoritou miestneho zboru. Ako si získať a udržiavať slúžiace srdce? Prečo slúžiť práve pod autoritu miestneho zboru a prečo? Ohromné Biblické pravdy, na ktoré sa dnes v čase individualizmu a pýchy zabúda sú výzvou pre každé úprimné srdce. (3) Niektoré praktické rady ako slúžiť pod miestnym zborom.

Praktický život v cirkevnom zbore

Cirkev » Miestne zhromaždenie » Služba