Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Biblická hodina

Streda
14.12.2011
18:30 Žilina
Služba v Pánovej cirkvi (3) - zápas o pokornú službu
Jan 13,1-5

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Jan 13,1-5
Pokorná služba - aký vzácny klenot a tak málo vidaný v cirkvi Pána Ježia. Tak ľahko sa vytráca a ťažko udržuje. A predsa môže chýbať tam, kde je mnoho nadšenia, i pravdivého kontextu služby.

I. Aké dva znaky sú opakom pokornej služby?
A. Seba hľadajúca služba
B. Svojvoľná služba

II. Niektoré praktické prejavy pokornej služby v zbore (1) Začínam na poslednom mieste, keď prichádzam do zboru (2) Nekoná vydieračne, a nie je modlou (3) Nie je pasívna ale usilovná a aktívna, a bez výhovoriek, dá sa s ňou počítať (4) Zodpovedná a vytrvalá v krotkosti (5) Hľadí na iných v kontexte v zboru, a z praktickej stránky (6) Sluha ľudí ako sluha Pánov (7) Má správne priority – najprv zbor, potom mimo zboru (8) Nehľadá panovať nad inými v cirkvi (9) Je plánujúca a hľadá vykúpiť čas (10) Radostná služba (11) Teší sa nad úspechom iných (12) Sa modlí a ďakuje

Praktický život v cirkevnom zbore

Cirkev » Miestne zhromaždenie » Služba