Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
18.12.2011
09:30 Žilina
Ľud oddávajúci sa Bohu
Num 6,1-21

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Luk 7,36-50
Rim 12,1-2;9-18;13,7-14
Num 6,1-21
Heb 13,20-21
Nazaresjký sľub – najvznešenejší sľub zo všetkých sľubov dostupných pre synov Izraela. (A) Opis a zavŕšenie sľubu (B) Dnes sa Nazaretské sľuby viac nekonajú (C) Sľub bol však mienený nás učiť princípy pre cirkev. Lekcie zo sľubu ako typu pre dnešnú cirkev. (1) Existuje vďačné, dobrovoľné a úplné oddania sa Bohu ako nevyhnutná evanjeliová skúsenosť. (2) Existujú znaky a skúsenosti takéhoto oddania sa. (3) Existuje dokonalý Nazarej oddaný Pánovi ako náš vzor pre NZ. (4) Existuje evanjeliové zmýšľanie o oddaní sa Bohu a jeho ovocí. (5) Existuje návrat k tomuto oddeleniu pre kresťana.
Numeri

Spoločenstvo s Bohom » Oddanie a venovanie sa » Oddanie sa