Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Biblická hodina

Streda
21.12.2011
18:30 Žilina
Služba v Pánovej cirkvi (4) - duch služby
Jan 4,31-38

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Ó, Pane drahý (1 a 2)
Jan 4,31-38
V akom duchu/atmosfére ma vyzerať Pánova cirkev kde sa slúži? Dva obrazy v Písme nádherne približujú atmosféru, ktorá má byť v našich zboroch, kde sa Pánovi naozaj slúži. (1) Obraz žatvy, (2) Obraz siatia.
Praktický život v cirkevnom zbore

Cirkev » Miestne zhromaždenie » Služba