Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
01.01.2012
09:30 Žilina
Ľud žehnaný Hospodinom
Num 6,22-27

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 72
Ef 1-3
Num 6,22-27
Num 6,24-26
2Kor 13,14
Ľud Boží nepôjde vpred bez požehnania, hoci urobil všetko čo mal predtým. Od požehnania záleží úspech ďalšou cestou. (I) Požehnanie. Čo toto slovo v Písme označuje? Na aké sa myslí na tomto mieste? (II) Áronovske požehnanie a napĺňanie potrieb Božieho ľudu. (III) Dnešné požehnanie od Najvyššieho kňaza Krista. (1) Kristus, ktorý žehná, (2) Prístupnosť požehnania pre hriešnikov, (3) Druhy požehnania, (4) Skúsenostné poznanie z týchto požehnaní.
Numeri

Spoločenstvo s Bohom » Oddanie a venovanie sa » Hľadanie požehnaní

Kalendárne príležitosti » Otvorenie a ukončenie roka »