Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
08.01.2012
09:30 Žilina
Ako Pán Ježiš zvíťazil nad pokušeniami satana
Mat 4,1-11

Priebeh zhromaždenia:
Gen 3,1-15
Mat 4,1-11
Mat 4,1-11 - kázeň
1Pet 5,8-11
Diabol pokúšal Pána Ježiša na začiatku jeho verejnej služby k tomu aby: 1) nedôveroval v starostlivoť svojho nebeského Otca, 2) aby konal nerozvážne a tým pokúšal Boha, 3) k modlárstvu. Pán Ježiš s pomocou Svätého Ducha víťazí nad pokušeniami satana tým, že používa meč Ducha - Božie slovo. Pán Ježiš nás učí: 1) pri útokoch satana používať Božie slovo, 2) že Pán Ježiš tým, že bol sám pokúšaný nám rozumie a pomáha nám v pokušeniach, 3) satan môže pokúšať iba toľko, koľko mu Pán Ježiš dovolí.