Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
29.01.2012
10:00 Žilina
Ľud majúci svetlo od Boha
Num 7,89-8,4

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 27
Jan 1,1-18;8,12
Num 7,89;8,1-4
2Kor 13,13
Ľud Boží, ak nemá svetlo zablúdi, zahynie a nedokáže ísť vpred. Ak má svetlo je požehnaný v jeho prítomnosti kráčať, a slúžiť Bohu. To vyjadruje svietnik v svätyni, ktorý má byť zažatý veľkňazom, aby osvetľoval chleby predloženia reprezentujúce Izrael a službu kňazov v svätyni (8:1-4). Tento symbol vidno v praxi v nádhernej komunikácii Božieho Slova Mojžišovi pre Izrael, aby neblúdil (7:89). My dnes potrebujem bezpečne dostávať Božie Slovo ako cirkev aby sme nezblúdili. Ako ku nám dnes prichádza? Ako v Ňom Kristus prichádza? Aké požehnanie nám prináša? A ako z tohto požehnania dáva ďalej?
Numeri