Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
05.02.2012
10:00 Žilina
Ľud očistený pre službu Pánovi
Num 8,5-26

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Ž73
Luk 5,1-11
2Tim 2,4-22
Num 8,5-26 (kázeň)
2Kor 13,13
Prichádza ceremónia očistenia Levítov nevyhnutná pre požehnanú svätoslužbu Bohu v stánku. NZ nám hovorí o nevyhnutnom očistení sa k službe Pánovi 2Tim 2,19-21 v cirkvi. Čo sa môžeme pre náš učiť? (I) Jednotlivé kroky očistenia nás učia o charaktere očistenia nás k službe . (II) Dôležité praktické oddelenie sa od chýb, a nemorálnych praktík ľudí.
Numeri