Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Biblická hodina

Streda
08.02.2012
19:00 Žilina
Rodinné stíšenia
Žalm 78,5-8

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Ž 78,5-8
(1) Potreba vydeliť si čas na rodinne stíšenia. (2) Mandát pre rodinné stíšenia (i) Biblický príklad, (ii) Historický príklad, (iii) Doktrinálny dôvod, (3) Niektoré praktické rady pre rodinné stíšenia, (4) Niektoré námietky odpovedané
Spravovanie času