Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
19.02.2012
10:00 Žilina
Ľud vedený Hospodinom
Num 9,15-10,36

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 25
Luk 18,35-43
Jan 12,35-36,44
Num 9,15-10,36
2Kor 13,13
Text nádherne učí, že viac než Božia prítomnosť je potrebná pre Boží ľud. Ľud musí mať osobné vedenie od Pána každého dňa aby prišiel do zasľúbenej zeme. Vedenie, čo bude ďaleko od mystického všeobecného nekonkrétneho vedenia je potrebné v živote kresťana. (1) Realita a dôležitosť tohto vedenia, (2) Charakter tohto vedenia – osobné, špecifické, a pod. a jeho dostupnosť pre nás dnes a použiteľonosť (3) Prostriedky v tomto vedení, (4) Kontext vedenia, (5) V súlade s darmi a povolaniami, (6) Detailné záležitosti vo vedení, (7) Vedenie so zbožnym postojom modlitby. APL: Potrebujeme mať a strážiť takéto vedenie.
Numeri