Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Deň Pánov
19.02.2012
08:30 Žilina
Krst Duchom Svätým (1) - úvod, pozadie a dôležitosť
Mat 3,1-17

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Mat 3,1-17
Úvod

Dôležitosť a historické pozadie v službe Jána Krstiteľa
Základy viery