Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
26.02.2012
10:00 Žilina
Ľud sťažujúci sa a žiadajúci si zlého
Num 11

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 78
Jan 6,30-58
1Kor 10,1-14
Num 11
Žid 13,13-15,25
Nádherný začiatok cesty do Kadeš Barnei po dokonalej príprave, netrval dlho. Po niekoľkých dňoch ľudia najskôr vnútorne sťažujú, potom navonok sa sťažujú na mannu, Môjžiša i Hospodina a začínajú žiadať jedlá Egypta - mäso. Text nás nabáda spolu s Pavlom naučiť sa veľké lekcie pre náš duchovný život o žiadostivosti a sťažovaní sa z týchto udalostí v našom kresťanskom živote. Žiadostivosť, jej rozšírenie, jej neadekvátnosť, jej dopad na vodcovstvo, jej následky pre náš život.
Numeri