Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
04.03.2012
10:00 Žilina
Ľud kde sa útočí na autority
Num 12

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 105
Luk 19,11-27;41-46
Num 12
Hoci Boh prikazuje aby duchovné autority v cirkvi, ktoré sú bezbožné, boli odstránené a nebalí sme sa ich, predsa rovnako Boh učí lekciu, že duchovné autority, ktoré On postavil a sú verné Jemu je veľmi vážne napádať. (1) Prečo, ako a kým je napádaná Mojžišova autorita? (2) Ako Boh odpovedá a obhajuje ju? Nadčasové praktické lekcie nutné pre Boží ľud i dneška.


Numeri