Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
18.03.2012
10:00 Žilina
Ľud čo je v privilégií obetí až na jeden prípad
Num 15

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 90
1Tim 1,12-20
Num 15
Žid 13,18
Žid 13,20-21,25
Po najsmutnejšej chvíli prichádzajú slová plné nádeje pre novú generáciu, čo ide vzrastať viac než tri desaťročia. (1) Boh ich istotne privedie do zasľúbenej zeme (v.2,v.18) a už teraz im z tejto perspektívy dáva zákony pre Kanán (v3-21). Rozširuje obete z púšte z knihy Levitikus o poľnohospodárske zložky čo vyžadujú krajinu. (2) Kapitola je centrovaná na obete, ktoré sú videné ako úplný základ pre ich život. (3) Obete sú potrebné aj za nevedomé hriechy, aj neúmyselné hriechy ako jednotlivca tak obce (v.22-29). Aký dôležitý je Spasiteľ, na ktorého ukazujú! (4) Existuje hriech, za ktorý nie je obeť – hriech urobený s poznaním a vzdorom, pri plnom vedomí - hriech čo neskôr nová zmluva varuje, kde niet už obete a pomoci (v.30-31). (5) Príklad takéhoto hriechu (v.32-36). (6)Pomoc, ako neupadnúť a nezblúdiť do tohto ale aj iných hriechov (v.37-41).
Numeri