Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
25.03.2012
10:00 Žilina
Ľud čo musí rozpoznávať pravé kňazstvo
Num 16-17

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 110
Žid 7,11-28;8,1-6
Mk 2,1-11
Num 16-17
Kázeň
Žid 13,20-21
Nesmierne vážna lekcia pre Izrael a pre nás cez dve kapitoly. V momente je spálených 250 Korachovcov s kadidlami a stovky ľudí sú zhltnutí zemou v momente medzi Korachovcami a Rubenovcami, a na ďalší deň 14700 mŕtvol behom niekoľko momentov a tábor počas štyroch dní dva krát pod hrozbou úplného vytretia. Prečo? Lebo niektorí sa chceli dať na roveň kňazov. Lekcia je zrejmá - iba Bohom vyvolený kňaz je prijateľný. (1) Prečo dnes je Kristus len prijateľný a nie už Áron? (2) Čo to znamená dnes pre tých čo hovoria, že sú kňazi? Prečo je dnes tak vážne rozlišovať kto je kňaz a podľa toho žiť (3) Aké požehnanie rozlíšiť dnes pravého kňaza?
Numeri