Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
01.04.2012
10:00 Žilina
Ľud čo správne hľadí na dary služby
Num 18

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 100
Žalm 10,1-25
Luk 7,40f
Num 18
Po veľkej rane, skôr panika, že všetci zomrú(17,12-13) je utíšená (18,5,7,22,32) nariadeniami. Pán volá naspäť k službe ako Levitov tak kňazov podľa toho, čo predtým nariadil (v.1-7). Keď budú robiť čo majú a ako majú, rana sa nezopakuje. Ak zlyháme, je potrebné sa vrátiť robiť k tomu, čo máme. Tiež sme zodpovední za to, aby sme strážili službu nám zverenú (v.3). (1) Veľká lekcia, že každá verná služba v cirkvi je darom (v.7), je aplikovaná na službu nášho Veľkňaza, i službu v cirkevnom zbore. (2) Ako sa máme postaviť k tejto vernej službe – podporovať ju, aby sa mohla vykonávať. (v.8-32)
Numeri