Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Deň Pánov
08.04.2012
08:30 Žilina
Zvrchovaná milosť Božia (3) nariadená - Bezpodmienečné vyvolenie (2) - úžitok
Rim 8,28-34

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Rim 8,28-34
B. ÚŽITOK Z UČENIA O VYVOLENÍ
1. Hlboké pokorenie sa pred Bohom v bázni, láske a vďačnosti
2. Hlboké cenenie si milosti
3. Hlboká útecha a radosť
4. Hlboké povzbudenie k evanjelizačnému úsiliu
5. Hlboké povzbudenie k aktívnemu svätému životu

APENDIX 1: Niektoré námietky k učeniu o vyvolení
APENDIX 2: Dvojitá predestinácia
Základy viery