Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Evanjelizačné

Piatok
06.04.2012
09:30 Žilina
Ukrižovanie spravodlivého Spasiteľa
Luk 22,7-23,56

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Luk 22,7-20
Lukáš dáva pred oči ukrižovanie nášho Pána pre Teofila a väčšie detaily ako Teofilos predtým počul. Dáva pred oči nádhernú nevinu Spasiteľa (23:4,14,15,22,31,34,46,47,48,51) a Jeho počítanie s bezbožnými (22:37). Čo na tomto pozadí (I)sa učíme o našom hriechu a (II) čo o Jeho spasení? (I)O našej hriešnosti: (1)Ako ľahko sa otáčame proti Spasiteľovi (23:18,23). (2)Ako ľahko sme pohnutými emóciami a predsa nie usvedčení z hriechu (23:26-31). (3) Ako povrchne vidíme Kristovu smrť ako slabú (23:35-39). (4) Ako si neuvedomujeme čo činíme voči Spasiteľovi (23:34). (II)O Jeho spasení: (1)Jeho spasenie je dostupné – spasiteľný postoj pre hriešnikov (23:34). (2)Lotor ho plne skúsi bez ohľadu na svoju hriešnu situáciu.(23:40-43) (3)Toto spasenie je ponúknuté pre každého tam i tu a je isté. (4) Toto poznali niektorí čiastočne, ale bolo treba pokánie (v48). (5) Tí čo poznali Kristovo spasenie milovali Krista.(v49-56)
Novozmluvné udalosti > Ukrižovanie Krista

Kalendárne príležitosti » Veľká noc »