Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Deň Pánov
15.04.2012
08:30 Žilina
Zvrchovaná milosť Božia (4) získaná – Ohraničená obeť zmierenia (1) - učenie
Iz 53,3-6;10-12

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
n.v.
Iz 53,3-6;10-12
A. Obeť zmierenia
B. Neohraničenosť obete zmierenia
C. Ohraničenosť obete zmierenia
Základy viery