Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
15.04.2012
10:00 Žilina
Ľud denne očisťovaný z pošpinení
Num 19

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Ž51
Jan 13,1-11
Num 19
Po veľkej rane (k 17) je mnoho mŕtvych v tábore a navyše denne mnoho umretí v tábore počas rokov putovania. Ľudia sú znečisťovaní denne a potrebujú byť očistení. Nádherná lekcia našich denný znečistení a ich riešenia. (1) Realita denného znečistenia a naša potreba očistenia od mnohých denných pošpinení hriechov. (2) Základ pre naše denné očistenia. (3) Aplikácia tohto základu na nás denne.
Numeri