Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Deň Pánov
22.04.2012
08:30 Žilina
Zvrchovaná milosť Božia (4) získaná – Ohraničená obeť zmierenia (2) – niektoré námietky
Jan 3,16

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Jan 3,16
D. Odpovede na niektoré námietky proti ohraničenosti obeti zmierenia

1. „Svet“/“celý svet“ normálne neznamená každý jeden jednotlivec.
2. „Všetci/každý“ neznamená vždy každý jeden jednotlivec.
3. „Za nás“ musí byť zvážené, koho má na mysli autor, keď to píše.
4. Texty, kde je potrebné zvážiť vonkajšie vyznanie dotyčných/o dotyčných

APENDIX: Aké číslo si predstaviť pod ohraničenou obeťou.
Základy viery