Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
13.05.2012
10:00 Žilina
Ľud zachraňovaný Hospodinom
Num 21,1-9

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 116
Jan 3,1-21
Num 21,1-9
Kázeň
2Kor 13,13
Text na dvoch udalostiach v. 40 roku učí o tom, ako získať záchranu v našich životoch od Hospodina. (I) v1-3: Hospodin dopúšťa na Izrael takú ťažkú situáciu, že Izrael je odhodlaný oddať sa v sľube Bohu a potom spoznávajú Jeho záchranu. Častokrát záchrana pre nás prichádza až potom, čo kapitulujeme pred Bohom a sme ochotní sa Mu skutočne poddať a patriť Mu, alebo patriť Mu už ako kresťan viac. (II) v4-9: Izraelci sú štípaní jedovatými hadmi a dostávajú prekvapivú a nádhernú záchranu. Jeden pohľad na medeného hada a sú zachránení. Ohromné lekcie o dostatočnosti, prístupnosti a vernosti záchrany v Kristovi, ktorú medený had reprezentuje v proroctve. Ako my máme pozrieť na Krista a žiť?
Numeri