Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Deň Pánov
13.05.2012
08:30 Žilina
Zvrchovaná milosť Božia (5) zachovaná (2) – vytrvanie svätých (1)
Mat 24,9-13

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Mat 24,9-13
A. Priblíženie vytrvania.
B. Potreba vytrvania.
C. Prísľub vytrvania.
D. Príčina vytrvania.
Základy viery