Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
27.05.2012
10:00 Žilina
Ľud čo dostáva požehnanie namiesto prekliatia
Num 22-24

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 91
Gal 3,6-14
Num 22-24
Ef 6,10;12;24
Celé tri kapitoly nádherne hovoria o Božej láske k Izraelu. Boh mení zamýšľanú kliatbu najsilnejšieho pohanského proroka na požehnanie, akokoľvek bezbožný kráľ i peniaze milujúci prorok to nechceli. Boh je vždy mocnejší, Boh vždy chráni Izrael, aj keď o tom nevie, Boh nedovolí kliatbe prísť na Izrael (nevysloví sa, alebo nie je účinná). Koľko potechy – sľub žehnať Abrahámových potomkov stojí. Ako sú kresťania dnes pod týmto požehnaním a prečo?
Numeri