Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
21.01.2007
15:00 Bratislava
Milovanie bratstva
1Jána 4,20-5,5


autoštart
- súbor mp3


Vzťahy s kresťanmi » Láska »