Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Biblická hodina

Streda
20.06.2012
09:30 Žilina
Získavanie duší pre Ježiša (7) – Druhy prístupov (2) k ľahkovážnym
Jan 4,6-29

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Jan 4,6-29
Vyučovanie
Ľahkovážni ľudia sa veľmi nestarajú o veci duše, večnosti, náboženstva. Môžu byť formálne náboženský. Ako ku ním pristúpiť? Ako ich prebudiť? (a) Ukázať, že kresťanské učenie je prekvapivo dosť odlišné od všeobecne naučenej predstavy (Mat 7:28), (b) Priniesť vedomie čnosti, smrti, súdu, druhého príchodu, tragédii života (Luk 12:15-21; Ján Krstiteľ, Luk 13:1-9), (c) Ukázať na prázdnotu ich života bez Boha (Ján 4,Kazateľ), (d) Priniesť vedomie živého Boha (1Krá 18:21, osobné svedectvo), (e)Ukázať, najmä náboženským, že ľahostajnosť je hriechom a tragická (Zj 3:15-16).
Pozn.: Vyučovanie na začiatku dokončuje z minula tému seba spravodlivých - ako im povedať o hriechu.
Cirkev » Šírenie evanjelia » Osobné svedectvo a získavanie