Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
24.06.2012
10:00 Žilina
Ľud čo dostáva nového vodcu
Num 27,12-23

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 23
Mk 6,32-44
1Tim 3,16 - 4,16
Num 27,12-23
2Kor 13,13
Ľud Boží má nádherného Veľvodcu a ArciPastiera, ktorý ho pasie a dovedie do zasľúbenej zeme, ktorého prorocky zobrazuje Jozue, v preklade Ježiš. Ale Pán Ježiš dáva cirkvi tiež podpastierov či vodcov, ktorý sú vitálne dôležitý pre uspenie a aby ľud nebol ako ovce bez pastiera. Pavol hovorí, že ak Timoteus obstojí ako vodca zachráni seba aj tých čo ho počúvajú. Text pred nami na novom vodcovi ukazuje, ako má cirkev pristúpiť v základných kontúrach ku výberu nového vodcu. (1) Vymodlený vodca, (2) Vybraný Bohom vodca, (3) Verejne ustanovený vodca.
Numeri