Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
28.01.2007
15:00 Žilina
Aké svetlo nám prináša Vzkriesenie Lazara v 11 kapitole
Ján 11,46-57

autoštart
- súbor mp3


Evanjelium podľa Jána