Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
15.07.2012
10:00 Žilina
Ľud, čo je žehnaný sľubmi Hospodinovi
Num 30

autoštart ./kazne/2012/694@2012-07-15@1@m@uvod.mp3|./kazne/2012/694@2012-07-15@2@p@ChvaltePanaBoDobreJe.mp3|./kazne/2012/694@2012-07-15@3@c@Zalm116.mp3|./kazne/2012/694@2012-07-15@4@p@CimSvojmuBohuOdplatim.mp3|./kazne/2012/694@2012-07-15@5@c@Jan6-1Jan1.mp3|./kazne/2012/694@2012-07-15@6@p@HlaPramenKrvyZBokuTecie.mp3|./kazne/2012/694@2012-07-15@7@m@hlavna.mp3|./kazne/2012/694@2012-07-15@8@c@Num30.mp3|./kazne/2012/694@2012-07-15@9@p@TuzbouMojhoSrdcaSi.mp3|./kazne/2012/2012-07-15_NE_BM%20Num%2030%20Lud%20co%20je%20pozehnany%20slubmi%20Bohu.mp3|./kazne/2012/694@2012-07-15@o@p@TebeJezisSomSlubil.mp3|./kazne/2012/694@2012-07-15@p@z@2Kor13.mp3
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 116
Jan 6,30-58
1Jan 1,1-4
Num 29,30; 30,1-17
Kázeň
2Kor 13,13
Nová situácia problémov so sľubmi žien v ichrodinách priniesla dôvod na zjavenie Božej vôle poučnej pre kniežatá vtedy inás ako narábať so sľubmi. (I) Možnosť sľubov sa neruší (v3). (II) Charakterostáva ako predtým, (III) Ženy pod autoritou otca/manžela dostávajú usmernenie.Tri obrovské lekcie: (I) Sľuby Bohu, čo sú, a ich platnosť vtedya dnes. Požehnania zo sľubov – vyslobodenie, oddanie, skúsenosťnajbližšieho spoločenstva z pokojovej obeti. (II) Ako sa dávajú sľuby? Akosľuby sú jedným z prostriedkov pre skúsenie bližšieho spoločenstvas Kristom a ako nastáva cez pokojnú obeť Krista. (III) Privilégium zrušenia sľubov u žienich reprezentantmi ilustruje privilégium kresťanov, keď dali bláznivé náboženské(nie občianske) sľuby v minulosti, alebo ešte ako neveriaci, že keď sú podKristom tieto sľuby boli Ním zrušené a sú slobodní pre Neho.
Numeri