Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
22.07.2012
10:00 Žilina
Ľud čo vidí spravodlivý súd
Num 31

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 75
2Tes 1
Luk 13,1-9
Num 31
Kázeň
2Tes 3,16
2Kor 13,13
Svätá vojna proti Madianu či iným národomv Kanáne je často šokujúcim príbehom v Biblii.
(A) Ako ju zosúladiť s láskavým Bohom, keď On sám ju prikázal ako Jeho vlastnú pomstu a Izrael ako nástroj ju musel vykonať na Jeho špecifický príkaz? (1) Boh je Bohom, (2) Boh dal príkaz len špecificky pre sedem národom a pribudli dva, medzi nimi Midian, nie na iných (zásadný rozdiel s Islamom). (3) Boh konal spravodlivo, keď zvážime národy. (4) Boh zhovieval dlho, (5) Ochota dávať milosť v nemilosti (6) Pri mnohom zjavení. NAUČME SA:(B)(1)Aký ohavný musí byť hriech keď vyžaduje takýto súd, (2) Aký vzácny musí byť čas čo máme na pokánie,(3) Aké verné je Božie varovanie/predpovedanie o Jeho súde, (4) Aké vzácne je mať liek proti takémuto súdu (Madianci nemali nič, čo by súd zastavilo narozdiel od Izraela), (5) O čo všetko pripravuje Boží súd tých, na koho je poslaný.
Numeri