Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Štvrtok
16.08.2012
17:00 Oščadnica
Náš duchovný boj a nepriateľ
Ef 6,10-20

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Ef 6,10-20
Kázeň
Je každý kresťan zúčastnení v boji? Proti akému nepriateľovi má bojovať?
I. Realita boja
II. Opis nepriateľa
III. Stratégia nepriateľa
1. Vábiť kresťana do hriechu (pôsobí ako pokušiteľ)
2. Sužovať kresťana pre hriech (pôsobí ako obviňovateľ)

Kresťan v plnej výzbroji

Zborové konferencie » Kresťan v plnej výzbroji »