Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
04.02.2007
15:00 Žilina
Môj Spasiteľ je hodný mojej lásky
Ján 12,1-11

autoštart
- súbor mp3


Evanjelium podľa Jána