Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Piatok
17.08.2012
17:00 Oščadnica
Opasok pravdy
Ef 6,10-20

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
1Tim 4,
Kázeň
I. Ako pravda doktríny
A. Nadobudni správny úsudok o pravde
B. Nadobudni a uchovaj si smelé vyznávanie pravdy
II. Ako opravdivosť srdca (úprimnosť)
C. Nadobudni a uchovávaj si úprimné srdce (opak pokryteckého srdca)
Kresťan v plnej výzbroji

Zborové konferencie » Kresťan v plnej výzbroji »