Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Deň Pánov
19.08.2012
10:30 Žilina
Prilba spasenia
Ef 6,10-20

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 143
Rim 8,5-21
Kázeň
2Kor 13,13
I. Čo je prilba nádeje spasenia?
II. Čo robí pre kresťana?
III. Ako ju zobrať a nosiť?

Kresťan v plnej výzbroji

Zborové konferencie » Kresťan v plnej výzbroji »