Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
26.08.2012
10:00 Žilina
Ľud Boží a pragmatizmus
Num 32

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 3
Fil 2
Num 32
Kázeň
Pragmatizmus je definovaný ako prístup, ktorý určujú záujmy jednotlivca. Ten sleduje svoje osobné záujmy, často na úkor iných. A to presne máme v texte. (I)OPIS PRAGMATIZMU (1-5). Načo ísť za Jordán a do bojov, keď môžeme už ostať tu,- hovoria dva kmene-, pričom nemyslia na ostatných desať ani hrozivý dopad na nich ako celok. Ako toto zmýšľanie bolo žiaľ časté v NZ cirkvi u služobníkoch ale i v zboroch (II) ODHALENIE PRAGMATIZMU(6-15). Mojžiš ukazuje na vážnosť tohto hriechu. (1)sebectvo, (2) ruinujúce účinky na spoločenstvo, (3) pýcha a nevera voči Bohu, nelojalita voči bratom, hrozivý opis pre tých čo takto zmýšľajú. (III) OVOCIE PRAGMATIZMU v tom najlepšom scenári (16-42). Krátkodobý prospech nevidí skryté dlhodobé pasce. Príklady pragmatického zmýšľania v rôznych oblastiach života kresťana. ZÁVER: Rady proti pragmatickému zmýšľaniu.
Numeri