Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
02.09.2012
10:00 Žilina
Ľud posilňovaný minulou skúsenosťou s Bohom
Num 33

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 78
Mk 8,1-21
Num 33
Kázeň
Zoznam 42 miest nesie obrovskú pomoc pre Izrael čo má priam vstúpiť do zasľúbenej zeme. (I) Charakter zoznamu. (II) Význam zoznamu. – Božia realita občerstvená, naša zábudlivosť čo sa veľké stalo potlačená, potreba vďačnej odpovede v súčasnosti, posila pre budúce hrdinské činy pre Pána.(III) Použitie zoznamu stanovíšť pre nás. My máme stanovištia v živote. Počnúc obrátením ďalej vieme urobiť tento zoznam skúsenosti Bohom. APL:(i)hľadenie do minulosti a rozpoznávanie čo Boh pre nás robil pred, počas a po obrátení, (ii) pastoračné odpovede na námietky, (iii) apel pre neveriacich a ako rozlíšiť skúsenosti veriacich od neveriacich.
Numeri