Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
16.09.2012
10:00 Žilina
Ľud čo úspešne zaujíma dedičstvo
Num 33,50-56

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 115
1Kor 10,1-24
Num 33,50-56
Ľud Boží dostáva príkaz, ako má úspešne zaujať dedičstvo a vážne varovanie ak ho neuposlúchne. (A) Ako sa na nás téma vzťahuje pre spoznanie časti dedičstva v našom kresťanskom živote? (B)Ako predísť mnohým neúspechom skúsiť niečo z nášho dedičstva? (1) Pozor na kompromisy cez vzťahy.(2)Pozor na modlárstvo (a) pohanské, (b) „pokresťančené“ pohanstvo, (c) srdca.Aplikácie.
Numeri