Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
23.09.2012
10:00 Žilina
Ľud čo pozná miesto prekliatia požehnanie
Num 35:1-8

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 135
Luk 7,11-23
Num 35,1-8; Ez 33,10-16
Kázeň
2Kor 13,13
Ľud Boží dostáva prekvapujúci príkaz – dať Levítom vlastné mestá, napriek prekliatiu čo malo byť na nich. (A) Ako Boh mení prekliatia na požehnania. (I)Prekliatie, ktoré bolo na Levítoch. (II)Prekvapivé a výnimočné požehnanie, ktoré dostanú od Hospodina (III) Ako došlo k tejto nádhernej zmene. APL: Ako my môžeme mať zmenené prekliatia na ohromné požehnania ako neveriaci, a ako kresťania môžeme mať nádherné požehnania, ktoré by sme ani nečakali. (B) Ako Boh si cení kresťanskú službu a pokladá ju za dôležitú videnú na príklade Levítov.

Numeri