Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
30.09.2012
10:00 Žilina
Ľud čo má útočisko
Num 35,9-34

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 91
Luk 13,1;31
Num 35,9-34
Kázeň
2Kor 13,13
Právo vyžadovalo život za život, inak by zem bola poškvrnená krvou. Čo však v prípade, že vrah konal neúmyselne? Legálne vinný mohol byť zabitý pomstiteľom krvi, hoci morálne neplánoval vraždu. Práve tu Boh milostivo prichádza s útočištnými mestami, kde by sa vrah utiekol, aby nemusel byť zabitý, a potom, ak pri súde sa potvrdila neúmyselnosť činu, zostával v meste až po smrť veľkňaza a potom bol zbavený všetkej viny. Aké obrazy evanjelia! (I) Kristus ako veľkňaz smrťou zastupuje a zbavuje viny. (II) Kristus ako útočištné mesto kde uteká hriešnik a zostáva v bezpečí. Ako sme my vrahovia? Prečo a ako utiecť do útočistného mesta dnes?
Numeri